Honjin Hiranoya Kachoan - Takayama, Gifu, 506-0011, Japan

สิ่งอำนวยความสะดวกเรียวกัง

Q: คุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต?

A: แขกที่เข้าพักสามารถใช้เครือข่ายไร้สายบริเวณล็อบบี้และห้องพัก กรุณาขอคีย์ WEP เพื่อให้เข้าถึง
แล็ปท็อปฟรีเช่าที่มีอยู่ที่ล็อบบี้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ LAN นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

Q: เป็นร้านขายของที่ระลึกเปิด?

A: เปิดให้บริการตั้งแต่ 7:00-09:30

Q: เราสามารถนำอาหารและเครื่องดื่ม?

A: ไม่เรามักจะไม่อนุญาตให้มีอาหารและเครื่องดื่มที่จะนำเข้ามาใน

  • 5b2766