ห้องพัก

ผู้เข้าพักต้องแจ้งที่พักล่วงหน้า:
- เวลาที่คาดว่าจะมาถึง
- วิธีการขนส่งไปยังสถานที่
- จำนวนแขกชาย / หญิง
- จำนวนเด็ก
- การแพ้อาหารหากคุณมีผู้เข้าพักที่มีอัตราค่าห้องพักรวมอาหารเย็นต้องเช็คอินก่อนเวลา 18:00 น. เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
ผู้เข้าพักที่เช็คอินหลังเวลานี้อาจไม่ได้รับอาหารเย็นและจะไม่ได้รับเงินคืน
ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาบน้ำสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น ๆ